sobota, 8 listopada 2008

Wzgórza Dylewskie

Wzgórza Dylewskie. W królestwie Smętka
Miejscowi opowiadają, że Bóg zajął się Dylewską Górą dopiero ostatniego dnia swojej pracy nad stworzeniem świata. I obmyślił coś specjalnego - urodzajną ziemię, złote piaski, woreczki z nasionami, bulwy kolorowych kwiatów, srebrną wodę, łagodne zbocza i piękne lesiste doliny. Porozkładał to wszystko z namysłem i zmęczony poszedł spać. Ale gdy odpoczywał, przyszedł diabeł i poorał ziemię dylewską swoimi pazurami, porozrzucał kamienie, a tupiąc nogami stworzył jamy i urwiska. Nie udało mu się jednak zniszczyć Wzgórz Dylewskich - dodał im tylko surowego uroku.
(Turystyka)